ELMERA

BETTER PREPARED FOR THE 
EUROPEAN LABOR MARKET

DE CE ACEST PROIECT?

          Acest proiect raspunde mai multor nevoi ale institutiei, elevilor si comunitatii noastre, reprezentand un pas important in directia cresterii calitatii si atractivitatii serviciilor educationale oferite. El a fost prevazut atat in Planul european de dezvoltare, cat si in Planul de actiune al scolii si se adreseaza elevilor de clasele a Xa si a XIa inscrisi la calificarea Tehnician Operator Editare Text-Imagine. Acesti elevi urmeaza o calificare ceruta de angajatori, atat in Romania cat si in strainatate. Calificarea presupune dobandirea unor competente cu un nivel al complexitatii ridicat, iar domeniul este unul extrem de dinamic (fiind strans legat de ICT).
        Cerintele pietei dar si tehnologia (hardware si software) se schimba de la un an la altul iar potentialii angajatori au nevoie de personal care sa fie la curent cu ultimele noutati. De asemenea, este necesar un nivel ridicat al creativitatii, capacitatii de a rezolva probleme, receptivitatii la nou si abilitatilor de comunicare. Pentru ca dobandirea acestor competente si calitati sa fie posibila, elevii au nevoie de acces la tehnica de ultim moment, la consumabile, precum de indrumare din partea unor persoane care lucreaza zi de zi in domeniu si sunt si dispuse sa se implice in procesul de definire al obiectivelor de invatare, in evaluare si certificare, sa-i motiveze si sa reprezinte un exemplu profesional.
Insitituatia beneficiara a proiectului va fi Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil" Buzau, care il va implemneta impreuna cu alte 4 organizatii partenere din Valencia, Spania (IMPRENTA RAPIDA LLORENS SL, Òrbita Impressors, SL, REPROGRAFIA BV SL, Universal Mobility SL ), pe o perioada de 12 luni.
         Obiectivele urmarite:
O1. Dobandirea de competente tehnice si tehnice specializate, de limba engleza profesionala,TIC si interculturale, relevante pe piata europeana a muncii, de catre 25% dintre elevii inscrisi la specializarea 'Tehnician operator editare text-imagine' in cadrul Liceului Tehnologic "Grigore C. Moisil" Buzau, in perioada octombrie 2018-septembrie 2019.
O2. Imbunatatirea capacitatii scolii de a coopera cu agenti economici la nivel european pentru a asigura elevilor o pregatire profesionala de calitate, aliniata la cerintele pietei muncii si certificarea competentelor acestora cu ajutorul unor instrumente si documnete international recunoscute precum ECVET, Europass Mobility.
O3. Asigurarea accesului la formare profesionala de calitate pentru elevii dezavantajati.
Cei 24 de participanti vor fi selectati dintre elevii de clasele a Xa si a XI inscrisi la calificarea nivel 4 - Tehnician operator procesare- text imagine, domeniul de pregatire profesionala productie media. Nr. de elevi din grupul tinta reprezinta aprox 25% din nr. de elevi inscrisi la aceasta calificare.
             Mai mult de 60% dintre elevi sunt navetisti, provenind din mediul rural, din familii cu un nivel redus al educatiei si confruntati cu dificultati de natura materiala si sociala, precum si geografica.
Elevii vor participa la mobilitati cu durata de 3 saptamani, in Valencia, Spania, la cei 3 parteneri identificati, in perioada cuprinsa intre lunile de proiect 6 si 9;
             Programul activitatilor va fi de 6 ore/zi, 5 zile/saptamana, luni-vineri, cu o ora pauza de masa. Activitatile exacte efectuate de fiecare elev vor fi stabilite de catre tutori, in functie de comenzile clientilor si abilitatile fiecarui beneficiar.
            La intoarcerea din stagiu elevii vor realiza activitati de demonstrative pentru colegii lor si se vor pune bazele unei echipe de editare grafica ce se va ocupa de realizarea materialelor de promovare ale scolii pe durta anlor scolari urmatori. Pentru asigurarea continuitatii acestei echipe dupa finalizarea studiilor de catre elevii participanti, se vor organiza ateliere de lucru cu colegii mai mici.
In procesul de diseminare vor fi implicati activ atat elevii cat si membrii echipei de proiect.
             Pentru asigurarea calitatii implementarii proiectului, pe toata durata sa vor lua masuri in vederea monitorizarii si evaluarii, in acest sens fiind elaborate instrumnete specifice.
            Impactul pe termen scurt se va manifesta la nivelul competentelor elevilor, iar pe termen medium vor creste sansele de integrare pe profesionala ale acestora. Scoala va dobandi experienta de lucru intr-un mediu european si isi va imbunatati reputatia.
La nivel local, vor beneficia elevii altor licee tehnologice, agentii economici, dar si familiile de provenienta ale elevilor. 

Grupul Tinta

Cei 24 participanti sunt selectati dintre elevii de clasele a Xa si a XI inscrisi la calificarea nivel 4 - Tehnician operator procesare- text imagine, domeniul de pregatire profesională productie media.

Conform standardului de pregatire profesională (2016), această calificare ''asigură o pregatire corespunzatoare pt. a executa activităti care presupun: culegerea digitala a textului pt. lucrari cu destinatie editorial tipografică, prelucrarea digitala a materialelor de tip text, obtinerea ilustratiei in format digital, tehnoredactarea computeriză a textului si ilustratiei pt lucrarile cu destinatie editorial-tipografica utilizand tehnologiile digitale hardware si software(...)''.

Ocupatiile COR ce pot fi practicate in urma obtinerii acestei calificări sunt tehnoredactor, secretar redactie studii medii, operator procesare text si imagine, corector editură presa, corector-revizuitor poligrafie.

CONTACT

Lasă-ne un mesaj

''BETTER PREPARED FOR THE EUROPEAN LABOUR MARKET"

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Nationala si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul in care continutul informatiei va fi folosit. 2018-1-RO01-KA102-048074

© Realizat de Malgrande Solutions 20198 - 2019
Soluții în educație